การจัดฟันด้านใน แบบไม่เห็นเครื่องมือ(STb Lingual braces) เป็นการจัดฟันแบบติดเหล็กด้านหลังของฟัน

จัดฟันราคา การจัดฟันด้านใน แบบไม่เห็นเครื่องมือ(STb Lingual braces) เป็นการจัดฟันแบบติดเหล็กด้านหลังของฟัน จำเป็นต้องทำการรักษาโดยหมอจัดฟันผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งต้องใช้เทคนิคพิเศษ รวมถึงแผนการรักษาที่ซับซ้อน มีความยากกว่าการจัดฟันแบบธรรมดา เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ แต่ไม่ต้องการที่จะให้ผู้อื่นเห็นเครื่องมือเหล็กจัดฟัน

 

จัดฟันราคา

โดยทั่วไปประกอบด้วย วัสดุที่ติดบนผิวฟัน จัดฟันราคา (โลหะ หรือ เซรามิก) และลวด ซึ่งการจัดฟันโดยทั่วไปจะทำการติดเครื่องมือบนผิวฟันด้านหน้า แต่จัดฟันด้านในจะทำการติดเครื่องมือด้านหลังของฟัน การจัดฟันด้านใน จะมีความซับซ้อนกว่าการจัดฟันแบบทั่วไป เนื่องจากผิวฟันด้านหลังจะมีลักษณะและรูปร่างเฉพาะตัว โดยฟันแต่ละซี่จะมีขนาดและความโค้งที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดฟันด้านใน จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ที่มีความเหมาะสมกับรูปร่างของฟันซี่นั้นๆ

ประโยชน์ของการจัดฟันด้านใน
ประโยชน์ของการจัดฟันด้านใน
การจัดฟันด้านใน ทำให้มองไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน
การจัดฟันด้านในช่วยแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดฟันด้านในแบบ STb Light Lingual system มีผลกระทบต่อการออกเสียงน้อย
การจัดฟันด้านใน ไม่ก่อให้เกิดรอยสีขาวบนตัวฟันด้านนอก
การจัดฟันด้านในให้ผลการรักษาที่ดีกว่าการจัดฟันแบบถอดได้
การจัดฟันด้านใน เป็นการจัดฟันแบบติดแน่น เครื่องมือจัดฟันจะติดอยู่บนฟันด้านใน จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการใส่เครื่องมือ
การจัดฟันด้านในราคาไม่สูงเท่าการจัดฟันแบบอินวิสซาไลน์
ขั้นตอนการจัดฟันด้านใน
ขั้นตอนการจัดฟันด้านใน
ขั้นตอนการวางแผนการรักษาการจัดฟันด้านใน
– การเอ็กซเรย์ฟันทั้งปาก และกระโหลกศีรษะด้านข้าง
– การวางแผนการรักษาที่เหมาะสมหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
– การพิมพ์ปากเพื่อการเตรียมอุปกรณ์ จัดฟันด้านใน
ขั้นตอนการติดเครื่องมือ จัดฟันด้านใน
ขั้นตอนการถอนฟัน ในกรณีที่จำเป็น
การตรวจเป็นประจำทุกเดือนเพื่อการปรับอุปกรณ์ จัดฟัน และทำการเคลื่อนฟันตามแผนการรักษา
การใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหลังเสร็จสิ้นการจัดฟัน
การตรวจผลการรักษาทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

การดูแลรักษา การจัดฟันด้านใน
ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความแข็งหรือเหนียว เช่น ของกรอบ กระดูก เป็นต้น
ไม่ควรเคี้ยวหรือกัดของแข็ง เนื่องจากการหลุดของวัสดุจัดฟันจะก่อให้เกิดความล่าช้า และความรำคาญในการ ดัดฟัน ได้
การฝึกการอ่านออกเสียงเพื่อให้การพูดเป็นปกติเร็วที่สุด
การดูแลรักษาสุขภาพปาก และฟันอย่างถูกวิธีมีความสำคัญเสมอ เช่น การแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหาร การใช้น้ำยาป้วนปาก การขูดหินปูน และขัดฟัน ด้วยฟูลออไรด์ทุก 6 เดือน ขณะดัดฟัน
ทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ในการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี ช่วยป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากต่างๆ เช่น การเกิดฟันผุได้
พบคุณหมอจัดฟัน ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่ามีความผิดปกติกับเครื่องมือ จัดฟัน หรือไม่ จัดฟันราคา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *