คุณประโยชน์ของการฟอกสีฟัน

ฟอกฟันขาว มีปัจจัยต่างๆ เช่น อายุที่มากขึ้น คราบอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ คราบบุหรี่ หรืออาจเกิดจากผลข้างเคียงของยาบางชนิด ที่เปลี่ยนสีฟันของเราที่เคยขาว เงางามให้มีสีที่หม่นหมอง มีคราบสีน้ำตาล และทำให้ฟันเหลือง ดังนั้นการฟอกสีฟันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสีฟันให้ขาวและเงางาม

ฟอกฟันขาว

การฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว
คุณประโยชน์ของการฟอกสีฟัน
แก้ไขปัญหาฟันที่มีสีคล้ำ สีน้ำตาล สีเหลือง และมีคราบต่างๆบนฟัน ให้มีความขาวมากขึ้น
สามารถทำได้ในบุคคลทั่วไป
สามารถปรับปรุงรอยยิ้มให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้น
การฟอกสีฟัน

ประเภทของการฟอกสีฟัน
การเลือกวิธีของการฟอกสีฟันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล

การฟอกสีฟันที่ทำโดยทันตแพทย์ในคลินิก
การฟอกสีฟันแบบนำอุปกรณ์และน้ำยาไปทำเองที่บ้าน
การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์สามารถทำและเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับบริการสามารถเห็นความแตกต่างได้หลังการรักษา ในขณะที่การฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้านจำเป็นต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะสามารถเห็นความแตกต่าง

การฟอกสีฟันด้วย Zoom

การฟอกสีฟันแบบอื่น

คุณประโยชน์ของการฟอกสีฟันด้วย Zoom
รวดเร็วและสามารถเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังเข้ารับบริการ โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง
แสงเลเซอร์ที่ช่วยให้การทำงานสำเร็จภายในเวลาที่น้อยลงและยังลดปัญหาการเสียวฟันหลังการทำ
มีความสะดวกสบาย เนื่องจากไม่ต้องใส่ถาดฟอกสีฟันตอนนอน

คุณประโยชน์ของการฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน
สามารถทำได้เองที่บ้าน
มีผลข้างเคียงน้อย มีความปลอดภัย
มีโอกาสเกิดอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันน้อย

ขั้นตอนการฟอกสีฟันด้วย Zoom
ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและเทียบสีฟัน

ทันตแพทย์จะทำการตรวจและทำการเทียบเฉดสีของฟันก่อนรับฟอกสีฟัน
ผู้เข้ารับบริการบางท่านอาจจำเป็นต้องได้รับการขูดหินปูนและขัดฟันก่อนได้รับการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์และอาจไม่มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่มีฟันสะอาดดีแล้ว
ขั้นตอนการป้องกันเหงือกและบริเวณรอบๆ

ทันตแพทย์จะทาน้ำยาพิเศษเพื่อปกป้องเหงือกและเนื้อเยื่อบริเวณรอบ ๆ ฟันที่จะทำการฟอกสีฟัน
การสวมแว่นตาพิเศษเพื่อป้องกันสายตาของผู้เข้ารับบริการ

ขั้นตอนการป้ายน้ำยาฟอกสีฟัน

หลังจากฟันได้รับการเป่าแห้งแล้ว ทันตแพทย์จะทำการป้ายน้ำยาฟอกสีฟันลงบนฟัน
ขั้นตอนการฉายแสงเลเซอร์เพื่อกระตุ้นการทำงานของน้ำยาฟอกสีฟัน

แสงเลเซอร์จะช่วยกระตุ้นให้น้ำยาฟอกสีฟันสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทิ้งระยะเพื่อให้น้ำยาสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

ขั้นตอนการทำความสะอาดน้ำยา

ทันตแพทย์จะทำการกำจัดน้ำยาฟอกสีฟันและน้ำยาที่ใช้ป้องกันเหงือกออก
ขั้นตอนการเปรียบเทียบสีฟัน ก่อน-หลัง

การเปรียบเทียบสีก่อนและหลังการฟอกสีฟันเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเห็นความแตกต่าง

ขั้นตอนของการเข้ารับการจัดทำชุดฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน
ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยความเหมาะสมและการพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟัน

ทันตแพทย์์จะทำการตรวจสภาพฟันและทำการพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟัน
ช่างทันตกรรมประดิษฐ์จะทำถาดฟอกสีฟัน
ขั้นตอนการลองใส่ถาดฟอกสีฟันและคำแนะนำวิธีการใช้

ทันตแพทย์์จะทำการใส่ถาดฟอกสีฟันและทำการปรับแต่งให้มีความพอดีกับช่องปากของผู้เข้ารับบริการ
ทันตแพทย์์จะทำการสอนวิธีการใช้ชุดฟอกสีฟันและวิธีการดูแลรักษาความสะอาด
ผู้เข้ารับบริการสามารถฟอกสีฟันเองที่บ้านโดยการแต้มน้ำยาบนถาดฟอกสีฟันและสวมใส่ครั้งละประมาณ 5 – 8 ชั่วโมง

ข้อปฏิบัติหลังเข้ารับการฟอกสีฟัน
ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดคราบสีบนฟันเช่น การดื่มชา กาแฟ ไวน์แดง รวมถึงการงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 1 สัปดาห์
การดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยรักษาความขาวให้อยู่ได้นานมากขึ้น
ข้อปฏิบัติหากมีอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อน เย็นหรือมีความเป็นกรดสูงเกินไป
การรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan สามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้
การใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูงสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้
ข้อปฏิบัติหากมีอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน

กรณีที่เกิดจากการฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน ควรลดเวลาในการใส่ถาดฟอกสีฟันลง หรือ ทิ้งช่วงห่างระหว่างการฟอกสีฟันแต่ละครั้งให้มากขึ้น (เช่น หากปกติใส่ถาดฟอกสีฟันครั้งละ 6 ชั่วโมง ก็ควรลดลงให้เหลือเพียง 5 ชั่วโมง หรือในบางกรณีที่ทำทุกวัน ก็ให้ทำวันเว้นวัน เป็นต้น)
การรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan จะช่วยลดอาการเสียวฟันได้
การใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูงจะสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้ ฟอกฟันขาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *